SMA - Đường Trung Bình Động Đơn Giản

Lợi Lê / 11/03/2020 / 0
SMA - Đường Trung Bình Động Đơn Giản

Trong phân tích kỹ thuật, đường trung bình động là công cụ đầu tiên mà những người mới bắt đầu phải học. Bởi nó là công cụ đơn giản nhất trong phân tích xu hướng và xây dựng các chiến lược giao dịch.

Là một đường thẳng được vẽ trực tiếp lên đồ thị giá, đường trung bình động được vẽ bằng cách tính trung bình cộng các mức giá trong một khoảng thời gian cụ thể.

Những biến động giá sẽ được làm phẳng bởi các đường trung bình nhằm giảm bớt các tín hiệu nhiễu loạn của thị trường, do đó chúng ta có thể xác định xu hướng rõ ràng hơn.

Đường trung bình di động có nhiều dạng khác nhau nhưng 3 dạng phổ biến nhất là:

  • SMA – Đường trung bình di động đơn giản
  • EMA – Đường trung bình di động san bằng mũ
  • WMA – Đường trung bình di động có trọng số

SMA – Đường trung bình động đơn giản

Trên một đồ thị ngày, trong đó mỗi cây nên thể hiện hành động giá trong một ngày. Đường trung bình động 20 - SMA (20) sẽ là trung bình mức giá đóng cửa của 20 ngày giao dịch trước đó.

Đây là đồ thị của cổ phiếu Microsoft sử dụng đường trung bình động 20 ngày với mức giá đóng cửa MA (20, close)

Giao dịch với SMA

Không chỉ là chỉ báo xu hướng, SMA còn được sử dụng như các yếu tố chính trong chiến lược giao dịch. Đơn giản nhất trong số các chiến lược giao dịch là sự giao nhau giữa đường SMA và đường giá.

Đồ thị trên thể hiện cách vào lệnh với SMA. Nếu đường giá cắt lên đường SMA là cơ hội tốt để đặt lệnh BUY. Ngược lại, nếu đường giá cắt xuống dưới đường SMA, đây là cờ hội để nhà đầu tư thực hiện lệnh SELL.

Platinum Support | Cung cấp bởi Sapo