NYSE tạm thời đóng cửa sàn giao dịch vì 2 nhân viên dương tính với Covid-19

Lợi Lê / 19/03/2020 / 0
NYSE tạm thời đóng cửa sàn giao dịch vì 2 nhân viên dương tính với Covid-19

Sở giao dịch chứng khoán New York sẽ đóng cửa vào thứ Hai tuần sau, ngày 23 tháng 3 và hoàn toàn chuyển sang giao dịch điện tử, nhà điều hành Sàn giao dịch Intercontinental Exchange tuyên bố hôm nay.

Các địa điểm sẽ đóng cửa là sàn giao dịch cổ phiếu NYSE, sàn giao dịch NYSE American Options và sàn giao dịch NYSE Arca Options.

Tổ chức này cho biết họ thực hiện điều này nhằm bảo vệ sức khỏe cho các nhà đầu tư và nhân viên của sàn. Hiện tại có 2 người đã dương tính với Covid-19. Trong đó một người là thành viên của sàn giao dịch còn một người là nhân viên của NYSE.

Đây là lần đầu tiên hoạt động giao dịch vật lý tại NYSE tạm ngưng, chuyển hoàn toàn sang giao dịch điện tử.

Điều này không có bất cứ sự ảnh hưởng nào đến giao dịch của các nhà đầu tư. Hiện tại chỉ còn số ít sàn hoạt động theo kiểu truyền thống vì giao diện điện tử chiếm phần lớn trong các hoạt động giao dịch.

Theo CNBC.

Platinum Support | Cung cấp bởi Sapo