Nasdaq là gì? Bao gồm những chỉ số nào?

Lợi Lê / 08/05/2020 / 0
Nasdaq là gì? Bao gồm những chỉ số nào?

Nasdaq là gì?

Nasdaq là chữ viết tắt của cụm từ National Association of Securities Dealers Automated Quotations - một sàn giao dịch chứng khoán Mỹ được thành lập vào 08/02/1971. Có giá trị thị trường đứng thứ 2 thế giới sau sàn chứng khoán New York (NYSE).

Nasdaq hiện có khoảng 3,200 công ty niêm yết và số lượng cổ phiếu giao dịch bình quân nhiều hơn bất kỳ sàn giao dịch nào khác ở Mỹ, kể cả NYSE.

Nasdaq giao dịch cổ phiếu trên nhiều lĩnh vực bao gồm hàng hóa, hàng tiêu dùng, năng lượng, tài chính, y tế, tiện ích công cộng, công nghệ và giao thông vận tải - nhưng nổi tiếng nhất là cổ phiếu công nghệ cao.

Lịch sử hình thành

Năm 1981, Nasdaq giao dịch 37% trong tổng số 21 tỷ cổ phiếu của thị trường chứng khoán Mỹ. Đến năm 1991, cổ phần của Nasdaq đã tăng lên 46%.

Năm 1998, đây là năm đầu tiên thị trường chứng khoán Mỹ giao dịch trực tuyến, thu hút nhiều công ty trong thời kỳ bong bóng dot-com. Chỉ số chính Nasdaq Composite được giới thiệu kể từ khi thành lập.

Năm 1992, Thị trường Chứng khoán Nasdaq đã kết hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán London để hình thành mối liên kết liên lục địa đầu tiên của thị trường vốn.

Năm 2000, Hiệp hội các Đại lý Chứng khoán Quốc gia đã tách khỏi Thị trường Chứng khoán Nasdaq để thành lập một công ty đại chúng.

Các loại chỉ số Nasdaq

  • Chứng chỉ tín thác Mỹ - ADR
  • Cổ phiếu phổ thông
  • Lãi suất góp vốn trách nhiệm hữu hạn
  • Cổ phần thông thường
  • Ủy thác Đầu tư Bất động sản (REITs)
  • Cổ phần của lãi suất của người sở hữu (SBI)
  • Cổ phiếu Tracking

Biểu đồ giá chỉ số Nasdaq

Biểu đồ giá chỉ số Nasdaq trong 1 năm qua

Biểu đồ giá chỉ số Nasdaq trong 1 năm qua

Platinum Support | Cung cấp bởi Sapo