Mô Hình Lá Cờ & Cờ Đuôi Nheo

Lợi Lê / 10/03/2020 / 0
Mô Hình Lá Cờ & Cờ Đuôi Nheo

Cả hai mô hình được sắp chung với nhau vì chúng có sự tương đồng về hình dạng, xuất hiện cùng một nơi trong xu hướng và có cách xác định giá mục tiêu như nhau.

Chúng đều thể hiện sự tạm ngừng của một biến động thị trường, nó cho thấy sự tăng giá hoặc giảm giá diễn ra ngay trước đó và thị trường tạm ngưng để lấy đà chạy theo cùng hướng.

Lá cờ và cờ đuôi nheo là một trong những mô hình tiếp diễn đáng tin cậy nhất và hiếm khi tạo ra sự đảo nghịch xu hướng trước đó.

Thời gian để hình thành mô hình của chúng thường được diễn ra trong khoản thời gian ngắn chỉ từ 1 – 3 tuần.

Mô hình lá cờ

Hình dạng của mô hình cờ giống với hình bình hành hoặc hình chữ nhật được đánh dấu bằng hai đường xu hướng song song có xu hướng dốc so với đường xu hướng hiện tại. Trong xu hướng giảm, cờ sẽ có một góc dốc nhẹ lên phía trên.

Ví dụ về mô hình lá cờ (xu hướng chính là tăng giá) của cổ phiếu Tesla. Trong suốt quá trình tăng giá cổ phiếu Tesla liên tục xuất hiện mô hình lá cờ để lấy đà trước khi tiếp tục xu hướng tăng giá mạnh mẽ.

Mô hình cờ đuôi nheo

Mô hình cờ đuôi nheo được xác định bằng hai đường xu hướng hội tụ và nằm theo chiều ngang. Nó gần giống với hình dạng của tam giác đối xứng.

Ví dụ về mô hình lá cờ (xu hướng chính là tăng giá) của cổ phiếu McDonald's. Trong suốt quá trình tăng giá cổ phiếu McDonald's liên tục xuất hiện mô hình cờ đuôi nheo để lấy đà trước khi tiếp tục xu hướng tăng giá mạnh mẽ.

Platinum Support | Cung cấp bởi Sapo