Khoá học cơ bản

Sarah / 03/01/2020 / 0
Khoá học cơ bản

Là khoá học dành cho các nhà đầu tư mới bắt đầu tìm hiểu và chưa có định hướng chung cho việc đầu tư tài chính cũng như thực hiện giao dịch nhưng liên tục thua lỗ mà không biết nguyên nhân tại sao. 

Mục tiêu

- Hoàn thiện kiến thức tổng quan về thị trường phái sinh quốc tế (CFD), là hành trang đầu tiên cho nền móng đầu tư lâu dài;

- Thành thạo việc quản lý vốn để bảo toàn vốn và hạn chế rủi ro trong đầu tư CFD.

Nội dung khoá học

- Tổng quan thị trường phái sinh quốc tế;

- Tìm hiểu hai mảng sản phẩm: Forex và chứng khoán;

- Định hướng cho người mới bắt đầu;

- Các nguyên nhân dẫn đến việc thường hay thua lỗ;

- Thuật ngữ trong giao dịch. 

Thời gian

Học phí

 

Platinum Support | Cung cấp bởi Sapo