Các Loại Đồ Thị Thông Dụng Nhất

Lợi Lê / 12/03/2020 / 0
Các Loại Đồ Thị Thông Dụng Nhất

Một đồ thị gồm có 2 trục X và Y. Trục X hay trục ngang đại diện cho thời gian được sắp xếp từ thời gian trước đó cho đến hiện tại. Trục Y hay trục dọc đại diện cho giá được sắp xếp từ mức giá thấp và tăng dần.

Hai loại biểu đồ được các nhà đầu tư thông dụng nhiều nhất hiện nay:

  • Đồ thị đường
  • Đồ thị nến và đồ thị thanh

Đồ thị đường

Đồ thị đường gồm một đường thẳng được hình thành từ các điểm nối giá đóng cửa của mỗi khoảng thời gian lại với nhau.

Được sử dụng trong bất kỳ khung thời gian nào như: một ngày, một tuần, một tháng cho tới các đơn vị nhỏ hơn như một phút, năm phút, một giờ, bốn giờ.

Chúng cung cấp cho chúng ta một cái nhìn tổng quan về giá mà không bị mất tập trung vào các thành phần khác.

Đồ thị đường của cổ phiếu Microsft hiển thị theo ngày trong khoảng thời gian một năm với giá hiện tại là 153.63$

Đồ thị nến và đồ thị thanh

Cấu trúc của 2 dạng đồ thị này về cơ bản là giống nhau. Cả 2 đều cung cấp thông tin: giá mở cửa, giá đóng cửa, giá thấp nhất, giá cao nhất.

Hai loại đồ thị này sẽ thể hiện cho chúng ta biết chi tiết hơn về hành động giá trong khoảng thời gian cụ thể.

Các nhà đầu tư sử dụng phân tích kỹ thuật dựa vào loại đồ thị này sẽ nhận diện được những mẫu hình nhằm xác định xu hướng giá trong tương lai.

Ví dụ về đồ thị thanh của cổ phiếu Apple mỗi thanh tương ứng với một ngày

Ví dụ về đồ thị nến của cổ phiếu Apple mỗi nến tương ứng với một ngày

Platinum Support | Cung cấp bởi Sapo