Tất cả tin tức

Lợi nhuận năm 2019 giảm 33%, HSBC cắt giảm 35.000 nhân viên toàn cầu trong đợt tái cấu trúc sắp tới

“Với chương trình này, tổng số nhân viên của chúng tôi sẽ từ 235.000 giảm xuống 200.000 trong vòng 3 năm tới”, Noel Quinn, giám đốc tạm quyền của HSBC nói với Reuters.

Chi tiết

Platinum Support | Cung cấp bởi Sapo