Tất cả tin tức

Bloomberg: Sẵn sàng ‘đốt’ hết tiền để chiến thắng Trump

Michael Bloomberg, đang Dân chủ, sẵn sàng chi phần lớn tài sản của ông để đánh bại Tổng thống Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020.

Chi tiết

Platinum Support | Cung cấp bởi Sapo