Tất cả tin tức

22,2 tỷ USD là lợi nhuận ròng quý trước của Apple cũng là mức cao nhất lịch sử doanh nghiệp Mỹ

Lợi nhuận ròng quý trước của Apple là 22,2 tỷ USD – mức cao nhất trong lịch sử các doanh nghiệp Mỹ.

Chi tiết

Platinum Support | Cung cấp bởi Sapo